Martha lake rainbow. Sequoia-Kings Canyon Nati…

Martha lake rainbow. Sequoia-Kings Canyon National Parks, SEKI, Sierra Nevada Mountains, California, USA. Photo by Van Miller